Kategorie

Fokus: Films for Future

"Fridays for Future" hýbe médii, politikou a mnoha lidmi již řadu měsíců. Pokračující drancování přírody a zdrojů ve jménu údajného pokroku lidstva je stále více zpochybňováno. Na rozvážení již nezbývá mnoho času a podstatné věci vyžadují udržitelné změny. Prostřednictvím těchto filmů chceme informovat a aktivně pobídnout k diskuzi. Jde přitom například o následky nereflektovaného vytěžování přírody v socialistické NDR nebo o exemplární změnu přírody a životního prostředí kvůli monokulturám v zájmu hospodářství orientovaného výhradně na zisk. Kritiku a tlak je třeba zesílit, stejně tak musí být patrná větší připravenost na změnu. Důležité je přitom osobní nasazení i systémové alternativy - obojí je předmětem zde představovaných filmů, byť nahlíženo z různých úhlů pohledu.