02.05.−31.05. | Sparkasse Frauenstraße, Zittau

Probuzení demokracie

  • Probuzení demokracie

    Historik Andreas Thulin byl svědkem tehdejších událostí v Halle a příkladně je zdokumentoval.
    Historik Andreas Thulin byl svědkem tehdejších událostí v Halle a příkladně je zdokumentoval.

    Jako působiví svědci doby doprovázely masové protesty přelomu let 1989/90 trefná hesla a fráze. Vznikaly často spontánně, rychle se šířily a originálním způsobem tak spoluutvářely nenásilný protest. Zanechaly své stopy v kolektivní paměti a dnes je možné je řadit mezi kulturní znaky pokojné revoluce. Kdysi spoluutvářely a dnes stejnou měrou dokumentují témata, požadavky a ducha doby. Mají-li lidé odvahu najít vlastní jazyk, dodává to odvahu ještě i dnes. Povstání konané před téměř 30 lety tak dodnes nese ovoce. Záměrem této výstavy není jen vzpomínat, ale v návaznosti na období převratu též povzbudit dnešní generaci k aktivní podpoře a utváření demokracie.