07.05. 19:00 | Gerhart-Hauptmann-Theater, Zittau

Slavnostní zahájení

  • Slavnostní zahájení

    Nisa Film Festival začínal v roce 2004 s hrstkou promítacích míst a téměř deset let se na jeho organizaci podíleli výhradně dobrovolníci. To, že se NFF po 16 letech stal jednou ze stálic a vrcholů kultury v trojzemí, není samozřejmostí! Také proto bychom rádi festival zahájili ve zvláštní atmosféře. Přivítáme hosty, kteří pronesou krátké proslovy, a představíme upoutávky na naše filmové řady. Zahajovací snímek "Frau Stern" tematizuje palčivé téma, o kterém se ve společnosti diskutuje, avšak přesto je film Anatola Schustera ódou na žití a chuť do života. Buďte srdečně vítáni!