Fair ¶niadanie

Filmy sprawiaj±, ¿e wzrasta nam apetyt. Weltladen Gaia z ¯ytawy (Zittau) zaprasza w sobotê festiwalow± (14 maja) od godz. 10.00 do 15.30 do Kronenkino na „fair ¶niadanie“. Weltladen przygotuje dla nas ca³± masê pysznych produktów fair traid oraz tradycyjne potrawy z Ghany (Afryka Zachodnia). Zapraszamy na ucztê smaków z najdalszych zak±tków ¶wiata!

 

14.05. 10:00 | Kronenkino, Zittau

Koszt: 5 €