Fair ¶niadan ie a¿ do popo³udnia

Filmy sprawiaj±, ¿e wzrasta nam apetyt. Weltladen Gaia z ¯ytawy (Zittau) zaprasza w sobotê festiwalow± (13 maja) od godz. 10:00 do 14:00 do Kronenkino na „fair ¶niadanie“. Weltladen przygotuje dla nas ca³± masê pysznych produktów ¶niadaniowych fair traid.
Zapraszamy na ucztê smaków z najdalszych zak±tków ¶wiata!

 

13.05. 10:00 | Kronenkino, Zittau

Koszt: 8 €