Wydarzenia

nie, 14.05.
20:00 bis 21:38
Kulturfabrik MEDA
Re¿yseria: Micha³ Rosa - Wystêpuj±: Karolina Gruszka, Mateusz Lickindorf, Grzegorz Palkowski, Dariusz Chojnacki, Krzysztof Stroiñski, Agata Kulesza
nie, 14.05.
20:00 bis 21:48
Kunstbauerkino 1
Re¿yseria: Jens Wischnewski - Wystêpuj±: Christoph Letkowski, Luise Heyer, Karoline Bär
nie, 14.05.
20:15 bis 22:22
Kino Kadr - Bogatyñski O¶rodek Kultury
Re¿yseria: Andrzej Wajda - Wystêpuj±: Robert Wiêckiewicz, Agnieszka Grochowska, Maria Rosaria Omaggio, Miros³aw Baka, Zbigniew Zamachowski