Międzynarodowy warsztat filmowy na 16. NYSKIM FESTIWALU FILMOWYM 2019: Musimy porozmawiać!

W miejscach, w których żyjemy spotykamy ludzi, którzy mają różne poglądy i spojrzenie na świat, którego my nie do końca rozumiemy.

Napotykając na sprzeczności stajemy w obliczu nieporozumień. Pewne postawy zachowań pozostają ukryte, a wiele rzeczy jest niewypowiedzianych lub niewysłuchanych.

„Musimy porozmawiać“ to tytuł filmowej podróży odkrywczej na 16. Nyskim Festiwalu Filmowy. Pragniemy wdać się w rozmowę z ludźmi na Trójstyku granic trzech państw, posłuchać ich, tak byśmy mogli ukazać te wszystkie niewypowiedziane myśli i ukryte tematy. Przy okazji doświadczymy ducha i atmosferę miast i wsi, które odwiedzimy. Chcielibyśmy odnaleźć prawdziwe społeczności oraz życie we wspólnocie, napotkamy również na dystans wobec nas i odrzucenie.

Ale to właśnie różnorodność jest najciekawsza!!! A różnorodność to właśnie my, a pogranicze trzech państw jest najlepszym tego dowodem. Różnorodne są nasze korzenie, skąd pochodzimy, nasi przodkowie i nasze kultury. Różnorodność jest „wybuchowa“.

Dlatego też - Musimy porozmawiać! Ze sobą! W filmie! W kinie!

Z Waszych obserwacji chcemy podczas tego tygodnia stworzyć film dokumentalny. Przy czym rzemiosło filmowe (kamera, dźwięk, montaż) będzie jednym z centralnych aspektów tego warsztatu. Powstały film zostanie zaprezentowany publicznie w części zamykającej festiwal 11 maja 2019! Jesteśmy częścią festiwalu, możemy więc oglądać wszystkie filmy, słuchać koncertów i brać udział we wszystkich imprezach za darmo.

Miejsce: Centrum Spotkań w Großhennersdorf, Zittauerstr. 17
Start: sobota, 04.05.2019- przyjazd o godzinie 14:00
Zakończenie: niedziela, 12.05.2019- odjazd o godzinie 15:00

Zgłoszenia, pytania i dodatkowe informacje: Grzegorz Dusza  ► www.lanternafuturi.net
Zgłoszenia prosimy przesłać do 04.04.2019 następnie otrzymacie dalsze informacje.  


Przy współpracy ze:


oraz przy wsparciu: