Kategorie

Konkurs filmów dokumentalnych

Kwestie takie jak migracja czy pojawienie się w nieznanym otoczeniu, konflikty rodzinne lub kwestie egzystencjalne dominują tę kategorię. Ukraińcy i Białorusini w „Urosłam, kiedy spałaś” i „Jazda obowiązkowa” szukają szczęścia w Polsce. Ludzie z Afryki, Syrii, Afganistanu i Europy Wschodniej z kolei mają trudności z życiem w społeczeństwach zachodnich i obcych kulturach w „Lovemobil”, „Klasse Deutsch”, „Central Bus Station”. Rodzinne konflikty międzypokoleniowe i bardzo prywatne odkrycia charakteryzują filmy „Miłość bezwarunkowa” i „Můj neznámý vojín”. Zachowanie tradycji i ochrona środowiska jest tematem „Thinking like a mountain” a jako filozoficzna refleksja nad naszymi wartościami ludzkimi i kulturowymi w „Out of the Gardens” ludzie stają naprzeciw samotnego chłodu Antarktydy.