Kategorie

Fokus: Films for Future

„Fridays for Future” od miesięcy poruszają media, politykę i wiele osób. Postępująca rabunkowa eksploatacja przyrody i zasobów w imię rzekomego ludzkiego postępu jest coraz bardziej kwestionowana. Nie mamy zbyt wiele czasu na refleksję, a najważniejsze rzeczy wymagają długofalowej zmiany. Dzięki tym filmom chcemy informować i aktywnie zachęcać do dyskusji. Przykładowo o konsekwencjach bezrefleksyjnego wykorzystywania przyrody w socjalistycznej NRD lub wzorową zmianę natury i przestrzeni życiowej poprzez monokultury w interesie gospodarki zorientowanej na zysk. Należy zintensyfikować krytykę i presję, podobnie jak gotowość do zmiany. Osobiste zaangażowanie i odpowiednie dla systemu alternatywy są ważne i przedstawiane z różnych perspektyw stanowią przedmiot prezentowanych tutaj filmów.