Zgłoszenie filmu

21. NYSKI FESTIWAL FILMOWY

Tytuł i rodzaj
Kontakt
Szczegóły dot. filmu
Historia filmu
Zgoda
I agree with the electronic collection, processing and storage of my data and the information given here. The legal regulations and data protection regulations are complied with.
Jestem świadomy/a, że przysługują mi ustawowe prawa (jak m.in. wycofanie niniejszych zgód w dowolnym momencie, np. drogą mailową pod następującym adresem: info@kunstbauerkino.de).

Zasady festiwalu można znaleźć tutaj.