Kategorie

Fokus: Homo Politicus

Člověk je a vždy byl též tvorem politickým, který se s rozdílnou intenzitou zapojoval do společenského vývoje a sociálních procesů. V důsledku Velké francouzské revoluce nebo Výmarské republiky vznikl pořádek, který dodnes vnímáme jako demokracii. Nejpozději od roku 1979 se státy celého světa snažily a snaží upravovat mírové soužití nejrůznějšími smlouvami a komuniké. Tento vývoj dnes však ustupuje do pozadí. Lidé z východní i západní Evropy se stále intenzívněji snaží hájit své národní zájmy a od myšlenek demokracie se přitom vzdalují. Filmy řady Fokus ukazují, jak k tomuto vývoji došlo. Po pokojných revolucích ve východní Evropě v letech 1989–91 byla myšlenka demokracie prosazována ještě zcela jinak. Nyní však tyto nacionální proudy představují nová a hranice přesahující nebezpečí, kterým je třeba se postavit.