Myšlenka

Nisa Film Festival vznikl v jihovýchodním cípu Spolkové republiky Německo, v česko-německo-polském trojzemí, ve spolupráci filmových klubů ze saského Großhennersdorfu, českého Liberce a polské Jelení Hory, aby každý rok nabízel pohled na filmovou tvorbu sousedních zemí.

Zvláštní a jedinečný je na Nisa Film Festivalu jeho nadžánrový, trinacionální charakter s přeshraničními filmovými představeními a dalšími akcemi na dvaceti promítacích místech v trojzemí. Právě venkovský prostor nabízí organizátorům, návštěvníkům a filmovým tvůrcům nevšední možnosti setkávání a vnímání. Součástí festivalu je kromě filmů též bohatý doprovodný program s výstavami, autorským čtením, koncerty a večírky, který je organizován ve spolupráci s partnery ve všech třech zemích. Jedním z podstatných aspektů festivalu je totiž propojení programových kin v regionu, jejich podpora, a tím i poskytnutí atraktivní kulturní nabídky místnímu publiku.

Jméno dala festivalu hraniční řeka Nisa, jež všechny tři země spojuje. Ryby z Nisy (sošky pro vítěze soutěžních kategorií), které řekou bez ohledu na hranice volně proplouvají, jsou festivalu symbolickým vzorem.

Zvláštním lákadlem pro filmovou branži i publikum jsou soutěžní kategorie: Kromě nejlepšího filmu z každé kategorie a cen publika je udělována mj. cena za nejlepší herecký výkon, nejlepší scénář a nejlepší scénografii. Kromě toho je zvláštní cena věnována filmu z celého programu festivalu, který se věnuje porozumění sousedních států Německa, Polska a České republiky.
Od 11. ročníku, který se uskutečnil v roce 2014, je v rámci Nisa Film Festivalu udělována čestná cena zvláštní osobnosti z oblasti filmu z Německa, Polska nebo České republiky.

Další filmové řady nabízejí pohled na souvislosti a vztahy mezi národy východní Evropy a představují díla, která jsou minulosti i přítomnosti této části Evropy věnována.