Sponzoři a partneři

Patrony jsou

Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta Zgorzelec

Hlavní sponzoři

Sponzorováno Saským státním ministerstvem pro vědu, kulturu a cestovní ruch. Tato instituce je spolufinancována z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného Saským zemským sněmem.

Sponzoři

Mediální partneři

Kulturní partner

Podporují nás

Kooperační partneři

Partneři