Přihlášení filmů a pravidla

Pravidla – úvodní ustanovení

Osmnáctý ročník Nisa Film Festivalu se uskuteční ve dnech 14. až 19. května 2024 v Žitavě, Görlitzu a Großhennersdorfu, jakož i na dalších promítacích místech na východě Saska a přeshraničně též v Polsku a České republice.
Filmy musejí být přihlášeny na naší domovské internetové stránce nebo prostřednictvím platformy FilmFestivalLife nejpozději do 31. prosince.
Není-li dohodnuto jinak, nesou náklady na přepravu, pojištění a proclení filmových kopií účastníci. Festival přebírá náklady na pojištění filmů na místě, od doručení kopie až do jejího vrácení přepravní společnosti, a to ve výši hodnoty kopie. V případě, že jsou filmoví tvůrci členy pro Nisa Film Festival relevantních grémií, která rozhodují o přidělení prostředků finanční podpory, nelze jejich filmy do programu zařadit.
Přítomnost režiséra nebo jiné osoby, jež se na produkci přihlášeného snímku podílela, na Nisa Film Festivalu je žádoucí, zejména u příležitosti slavnostního udílení cen. Přihlášením snímků na festival vyjadřujete souhlas s pravidly festivalu.
Místně příslušným soudem je soud v Drážďanech.

Pravidla soutěže hraných filmů

1. Nisa Film Festival vypíše soutěž celovečerních hraných filmů.

1.1 Do soutěže mohou být zařazeny celovečerní hrané filmy z Německa, Polska a České republiky či snímky vzniklé v koprodukci těchto zemí, nezávisle na tom, jakou technikou byly pořízeny, a které byly dodány na nosiči DCP nebo na Blu-ray disku s anglickými titulky.

1.2 Rok vzniku snímků přihlášených do této soutěže je omezen na aktuální a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Připuštěny jsou celovečerní hrané filmy, u kterých se jedná o první, druhý či třetí hraný film daného režiséra / režisérky nebo spolurežiséra / spolurežisérky. Ve výjimečných případech stanovených Nisa Film Festivalem je u hraných filmů přihlášených do soutěže možné od tohoto omezení upustit.

1.3 Předchozí účast soutěžních snímků na jiných festivalech v tuzemsku a zahraničí nevylučuje účast v soutěži Nisa Film Festivalu.

1.4 Snímky, které v době konání Nisa Film Festivalu již byly uvedeny v německých kinech nebo jsou v těchto kinech aktuálně promítány, jsou z účasti v soutěži vyloučeny.

2. Tým festivalu určí porotu odborníků, ve které budou zastoupeny všechny tři země.

3. Rozhodnutí poroty jsou přijímána prostou většinou.

4. „Filmová cena tří zemí saské ministryně kultury“ je dotována částkou 10 000 eur a režisér / režisérka oceněného snímku ji obdrží jako příspěvek na rozvoj talentu.

5. Porota udělí rovněž:

  • cenu za nejlepší herecký výkon dotovanou částkou 1 000 eur
  • cenu za nejlepší scénografii dotovanou částkou 3 000 eur
  • cenu za nejlepší scénář dotovanou částkou 1 000 eur.

6. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo promítat přihlášené filmy v rámci soutěžní kategorie, jiných filmových řad i v rámci dalších akcí, které s Nisa Film Festivalem souvisejí.

Pravidla soutěže dokumentárních snímků

1. Nisa Film Festival vypíše soutěž dokumentárních filmů.

1.1 Do soutěže mohou být zařazeny celovečerní dokumentární filmy z Německa, Polska a České republiky či snímky vzniklé v koprodukci těchto zemí, nezávisle na tom, jakou technikou byly pořízeny, a které byly dodány na nosiči DCP nebo na Blu-ray disku s anglickými titulky.

1.2 Rok vzniku snímků přihlášených do této soutěže je omezen na aktuální a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Ve výjimečných případech stanovených Nisa Film Festivalem je u dokumentárních snímků přihlášených do soutěže možné od tohoto omezení upustit.

2. Tým festivalu určí porotu odborníků, ve které budou zastoupeny všechny tři země.

3. Rozhodnutí poroty jsou přijímána prostou většinou.

4. Cena za nejlepší dokumentární film je dotována částkou 5 000 eur a režisér / režisérka oceněného snímku ji obdrží jako příspěvek na rozvoj talentu.

5. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo promítat přihlášené filmy v rámci soutěžní kategorie, jiných filmových řad i v rámci dalších akcí, které s Nisa Film Festivalem souvisejí.

Pravidla soutěže krátkých filmů

1. Nisa Film Festival vypíše soutěž krátkých filmů.

1.1 Do soutěže mohou být zařazeny krátkometrážní filmy z Německa, Polska a České republiky či snímky vzniklé v koprodukci těchto zemí, nezávisle na tom, jakou technikou byly pořízeny, a které byly dodány na nosiči DCP nebo na Blu-ray disku s anglickými titulky. K účasti jsou přednostně přizvány snímky studentů filmových škol a podobných institucí.

1.2 Rok vzniku snímků přihlášených do této soutěže je omezen na aktuální a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Ve výjimečných případech stanovených Nisa Film Festivalem je u krátkých filmů přihlášených do soutěže možné od tohoto omezení upustit.

1.3 Délka přihlášených snímků by neměla přesáhnout 20 minut.

2. Tým festivalu určí porotu odborníků, ve které budou zastoupeny všechny tři země.

3. Rozhodnutí poroty jsou přijímána prostou většinou.

4. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo promítat přihlášené filmy v rámci soutěžní kategorie, jiných filmových řad i v rámci dalších akcí, které s Nisa Film Festivalem souvisejí.

5. Cena za nejlepší krátký film je dotována částkou 1 500 eur a režisér / režisérka oceněného snímku ji obdrží jako příspěvek na rozvoj talentu.

Pravidla pro udílení zvláštní ceny

1. Saský filmový svaz uděluje Zvláštní cenu dotovanou částkou 1 000 eur.

2.1 Cenu získá celovečerní hraný, dokumentární nebo krátký film z celého programu festivalu, který se zvláštním způsobem věnuje porozumění kulturním a etnickým rozdílům v různých zemích, nebo naopak věcem, které mají společné.

2.2 Ocenění obdrží snímek, který se s respektem a tolerancí přibližuje kultuře jiné země nebo nabízí filmový pohled za hranice do sousedního státu, a připravuje tak cestu k dialogu.

3. U filmů soutěžících v této kategorii se může jednat o koprodukce zúčastněných zemí i filmový pohled jedné země na obyvatele země sousední.

4. Pořadatel nominuje snímky z programu festivalu, které uvedené podmínky splňují.

5. Tým festivalu určí porotu odborníků, ve které budou zastoupeny všechny tři země.

6. Rozhodnutí poroty jsou přijímána prostou většinou.

Pravidla pro udílení cen publika

1. Udělována je jedna cena publika za celovečerní snímek a jedna za krátkometrážní film.

2. Nejoblíbenější snímky z celého programu festivalu volí návštěvníci přímo.

3.1 Cena publika za nejlepší celovečerní film je dotována částkou 1 000 eur a režisér / režisérka oceněného snímku ji obdrží jako příspěvek na rozvoj talentu.

3.2 Cena publika za nejlepší krátký film je dotována částkou 600 eur a režisér / režisérka oceněného snímku ji obdrží jako příspěvek na rozvoj talentu.

Pravidla byla sepsána v německém jazyce a přeložena do českého a polského jazyka. V případě rozporu mezi německou, polskou a českou jazykovou verzí má německá verze přednost.