Kategorie

Soutěž celovečerních hraných filmů

Kurátoři (zleva): Andreas Friedrich, Ola Staszel, Tobias Gubsch

Filmová soutěž s devíti příběhy, které nazírají naše spolužití na základě řady dílčích aspektů – jímavé, působivé a plné napětí. Zaměřují se na lidi, kteří si jako jednotlivci musejí najít pevné místo ve společnosti. Jakou soudržnost nabízí skupina a jak nápomocný je celek? Je integrace možná, žádaná, nebo dokonce nebezpečná? A jak hodnotit vlastní potřeby, aniž bychom způsobili škodu sami sobě nebo druhým? Filmy kladou otázky týkající se příslušnosti i vyčlenění, důvěry a manipulace, odpovědnosti a svědomí a s tím souvisejících dopadů: Ve vlastní vsi nebo v cizí zemi, na pracovišti, ve společném bytovém domě nebo v nápravném zařízení, v cizí rodině, v terapeutické skupině nebo prostě v zácpě na venkovské silnici.