10.05. 15:00 | Camillo, Görlitz

Přednáška: Pohled zezdola

  • Přednáška: Pohled zezdola

    Jak doprovázela místní saská televize přerod spojeného Německa (1989-1995)

    Raná léta procesu sjednocování Německa se vyznačovala ztrátou důvěrně známého a hledáním nového. Mnoho z toho, co dnes vychází najevo, bylo tehdy podceňováno, hodnoceno zcela mylně nebo v této hektické době přehlíženo či překrýváno příliš mnoha výzvami, přísliby a možnostmi. Dnes tak kdejaká potlačovaná otázka vyplouvá opět na povrch. Díky materiálu místní saské televize z rané doby po převratu jsou tak k dispozici kontinuální historické televizní snímky dokumentující takto rozhodující přelom – ze Saska a Horní Lužice. Velký význam mají nejen z vědeckého, ale též z kulturně-historického hlediska. Promítány budou pohnuté i vzrušující blízké záběry, kontinuita i zlomy, euforie i (příliš rychle) zklamané naděje.

    Přednášející : Dr. Judith Kretzschmar, Universität Leipzig

    Moderuje: Cosima Stracke-Nawka, Netzwerk Lausitzer Filmschaffender