26.03. - 28.05. | Kulturfabrik Meda, Mittelherwigsdorf

DREInsichten

  • DREInsichten

    Výstava
    Výstava

    Tři země x tři domy: to je devět různých příběhů. V Mittelherwigsdorfu žijící fotograf Rafael Sampedro portrétoval lidi, kteří v podstávkových domech žijí nebo pracují, ubytovávají zde hosty nebo se právě snaží jeden takový dům zachránit před rozpadem. Na jeho fotografiích vynikají rozličné způsoby využití i zvláštnosti těchto staveb. Především je zde však zjevný a takřka hmatatelný vztah lidí k jejich domům. Získáme tak určitý dojem o síle této lidové architektury, která je pro náš region typická: V teplé světnici bije srdce domu, v podstávkovém domě dlí duše trojzemí.