Kategorie

Regionalia

W tej edycji naszej sekcji Regionalia szczególną uwagę poświęcamy lokalizacji NFF bezpośrednio w Trójstyku - na granicy Niemiec z Czechami i Polską. "Granica" pochodzi z prasłowiańskiego obszaru językowego i oznacza "krawędź przestrzeni", czyli linię podziału. Ale na szczęście od 2007 r. granice między Polską, Niemcami i Czechami są otwarte i zapraszają do ich przekroczenia - nie licząc czasów pandemii. W ostatnich latach zrobiono wiele dla międzykulturowości i połączenia naszych narodów ponad granicami. Andreas Voigt potwierdza to swoim filmem z “Pogranicza”. Wtedy rozlega się: "Łużyczanie do kina!". Za tym wezwaniem - a jednocześnie życzeniem "Króla Kina" Knuta Elstermanna - podążyli już niektórzy serbołużyccy filmowcy. Udowadniamy to na przykładzie filmów "Jajo" "Thrush" oraz "Winterlieb - Libawka" Mai Nagel i Juliusa Günzela.