Saksońska Nagroda Europy 2020

Saksońska Nagroda Europy przyznawana jest przez Saksońskie Stowarzyszenie na rzecz Europy (EBS) w wyrazie uznania za zaangażowanie na rzecz porozumienia europejskiego. W swojej laudacji dr Löffler pochwalił pracę festiwalu filmowego: „Jak prawie żaden inny festiwal filmowy w Niemczech, realizuje on ideę europejską i współpracę transgraniczną. Festiwal przyciąga obecnie nie tylko miejscową ludność, ale także kinomanów z trzech krajów, którzy mogą tutaj zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami filmu z Europy Środkowo-Wschodniej.” W tym roku w 20 miejscach w Niemczech, Polsce i Czechach pokazano blisko 60 filmów w trzech konkursach i różnych cyklach filmowych. „Twórcy i twórczynie festiwalu filmowego mają wspaniałe wyczucie co do tego, jak połączyć ze sobą lokalne instytucje i organizacje, a tym samym złożyć w jedną całość różne oblicza ludzkiego życia”- kontynuuje dr Löffler.
Saksońskie Stowarzyszenie na rzecz Europy zostało założone 15 grudnia 1993 roku i zrzesza partie, stowarzyszenia, federacje i inne instytucje. W swoim statucie stawia sobie za cel wspieranie idei europejskiej w Wolnym Państwie Saksonii oraz porozumienia między narodami europejskimi Od 2003 roku EBS corocznie przyznaje Saksońską Nagrodę Europy wyróżniając szczególne zaangażowanie Saksonii na rzecz zjednoczenia Europy.

 

Rodzinne srebro Kraju usteckiego 2020

Już od 2016 r. wybitne wydarzenia i projekty z Kraju usteckiego odznaczane są tytułem "Rodzinne srebro Kraju usteckiego". Głównym celem tego działania jest zapewnienie ciągłości dla najbardziej znaczących regionalnych i ponadregionalnych wydarzeń. Dlatego też cieszy nas niezmiernie, że w 2020 roku "70mm Weekend", który odbywa się w Varnsdorf w ramach Nyskiego Festiwalu Filmowego, znalazł się w gronie tych prestiżowych projektów regionu! Każde z wydarzeń, opatrzone logo serca, zaprezentowane zostanie jako "sprawa bliska sercu", a towarzyszyć będzie mu hasło: "Wartość, którą chronimy".

Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa 2018

18 grudnia 2018 r. w Centrum Brána Trojzemí w czeskim Hrádku nad Nysą została wręczona „Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa 2018“. Nyski Festiwal Filmowy zdobył wówczas nagrodę główną za najlepszą współpracę transgraniczną, zyskując uznanie za wyjątkowe parterstwa na obszarze Euroregionu Nysa między Polską, Niemcami i Czechami. W imieniu wszystkich partnerów festiwalu nagrodę odebrali: Ola Staszel i Elke Schöne z Kunst-Bauer-Kino e.V., Martin Musílek z Městské divadlo w Varnsdorf oraz Barbara Szutenbach i Mariusz Tokarczyk z Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Nagroda honorowa 13. filmPolska - Polish Film Festival 2018

Nagrodę honorową festiwalu filmPolska otrzymuje NFF za szczególne zaangażowanie dla polskiego kina i polsko-niemieckich relacji filmowych oraz za rozpowszechnianie filmu polskiego za granicą.

Każdego roku od 15 lat w trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec Nyski Festiwal Filmowy oferuje wgląd w twórczość filmową tych trzech sąsiednich krajów, stanowiąc jednocześnie okno na świat filmów z Europy Wschodniej. Festiwal wyróżnia jego wyjątkowy, trójnarodowy charakter, przekraczający oprócz granic trzech krajów także granice gatunkowe. Obok filmów NFF wypełnione jest transgranicznymi wydarzeniami, odbywającymi się w dwudziestu różnych miejscach i salach kinowych, a także bogatym programem towarzyszącym, skupiającym wokół siebie zarówno międzynarodową publikę, jak i lokalną scenę filmową. Festiwal i jego partnerzy podczas każdej edycji przyznają różnorodne nagrody, w tym między innymi w ramach trzech polsko-czesko-niemieckich konkursów za najlepszy film fabularny, dokumentalny i krótkometrażowy. Liczne cykle filmowe, w tym „Retrospektywa: Wrocław“ (2016 r.) czy „Polski Blues“ (od 2017 r.) dają możliwość wglądu w stosunki między sąsiadami i aktualną filmową debatę pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Oprócz tego w 2017 r. wystartował projekt „Kino młodzieżowe na styku trzech granic“, wspólne warsztaty filmowe uczniów z Polski i Niemiec.

Nagroda fundacji DEFA za program 2012 r.

W ramach wspierania niemieckiej sztuki i kultury filmowej fundacja DEFA każdego roku wyznacza nagrody w wysokości 40.000 Euro. Celem fundacji jest przekazanie przyszłym pokoleniom spuścizny DEFA jako źródła historycznych, politycznych i estetycznych badań oraz artystycznych odkryć.

 

Mowa pochwalna: Dorett Molitor

"W saksońskim trójstyku granic Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej od ośmiu lat odbywa się Nyski Festiwal Filmowy, stanowiąc corocznie jedno z najważniejszych filmowo-kulturalnych wydarzeń w regionie Górnych Łużyc. Dzięki cyklom filmowym, organizowanym tu transgranicznie w około dziesięciu różnych salach kinowych znajdujących się w promieniu 100 kilometrów, trzy kraje mają okazję zgłębić wiedzę o sobie nawzajem. Różne warunki życiowe, tło kulturowe i scenariusze życia mieszkańców przygranicza stają się po wejściu w rolę historii filmowych swoistym pośrednikiem międzyludzkim. Temu wszystkiemu nieprzerwanie towarzyszy chęć łączenia ze sobą tematów związanych z obecną sytuacją tych narodów, ich historii współczesnej i przeszłości, przy jednoczesnym wysyłaniu impulsów w stronę teraźniejszości.
W ciągu zaledwie paru lat festiwal zdołał osiągnąć imponujące rozmiary, również dzięki ogromnemu wsparciu z różnych stron. Ta wspaniale rozbudowana sieś kontaktów i ogromny wysiłek, który przyczynił się do pozyskania wielu partnerów, również uhonorowany został w ramach tej nagrody. Do kręgu wspomożycieli i fundatorów festiwalu należą obecnie m.in. Fundacja Kultury Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Saksońska Centrala Kształcenia Obywatelskiego, Fundacja Aufarbeitung, Czeskie Centrum Kultury, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja DEFA. Obok konkursu w kategorii filmów fabularnych, a później również krótkometrażowych, odkrywania dorobku kinematografii z krajów Europy Wschodniej i tematycznych cykli filmowych, DEFA-Film i jego historia stanowiła od początku integralną część festiwalu. Podczas pierwszej edycji NFF w 2004 r. zaprezentowana została retrospektywa filmów Jürgena Böttchera, w 2005 r. pokazane zostały filmy Wolfganga Kohlhaase. Filmy fabularne i dokumentalne przypomniały o założeniu DEFA, a tematyczne cykle filmowe poświęcone były m.in. tematyce „silnych kobiet DEFA“, muzyce filmowej z czasów NRD, jak i filmom dla dzieci i młodzieży. Obok bogatego programu filmowego Nyski Festiwal Filmowy oferuje dodatkowo miejsce na dyskusje w wymiarze transgranicznym; w jego ramach organizowane są spotkania literackie, wystawy i koncerty. Również ten aspekt zasługuje na naszą uwagę. Serdeczne gratulacje!"

Więcej informacji nt. laureatów nagrody z 2012 r.:
www.defa-stiftung.de