Soutěžní kategorie celovečerních filmů

Aleš Hudský (CZ)

Aleš Hudský je vedoucí producent a majitel společnosti SYNERGIA FILM založené roce 1992 v Praze, která v koprodukci se zeměmi EU, Kanadou a Mexikem umožnila vznik celé řady hraných a dokumentárních snímků. Od roku 2000 navíc pan Hudský přednáší televizní a filmovou produkci na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V letech 1995 – 1999 byl Aleš Hudský vedoucím televizní produkce ve společnostech McCann-Erickson, TBWA a Saatchi&Saatchi. V roce 2004 se spolupodílel na projektu krátkých filmů mladých filmových tvůrců z 25 zemí EU. Mezi další produkce z jeho dílny patří např. „No escape from the shadow“ (CZ 2009, podpořeno z programu Media, premiéra v indické Kalkatě), „Milagro en Praga“ (SK/MEX 2014), dokumentární snímek „Cyril & Metodius“ (GRE/SLO/SK 2013, podpořeno z programu Media), hraný snímek „Colette“ (NL/UK/SK 2013) a dokumentární drama „Guns, Pucs, Beer and Dogs“ (CA 2013). Spolu s německými producenty koprodukoval např. filmy režiséra Josefa Císařovského, jako jsou „Missing 45“ (2014) a snímek „Boží mlýny“ (2015), který jsme promítali rovněž v rámci 13. ročníku Filmového festivalu Nisa.

Jürgen Pohl (D)

Jürgen Pohl se narodil v roce 1964 v obci Scheeßel v Dolním Sasku a k filmovému průmyslu se dostal přes řadu profesních odboček před 25 lety. Nejdříve byl jako dobrovolník zapojen do několika různých kinoprojektů, aby později nalezl uplatnění u filmové distribuce. Pro tradičního filmového distributora "Edition Salzgeber" se sídlem v Berlíně pracuje od roku 1999. V té době měl na starosti dokumentární filmy takových autorů, jakými jsou Volker Koepp, Gerd Kroske a Britta Wauer, i celovečerní hrané filmy polských režisérů Roberta Glinského, Tomasze Wasilewského a Malgorzaty Szumowské, pro které zařizoval distribuci na německém trhu. V rámci spolupráce s mezinárodním filmovým festivalem Bildrausch-Filmfest v Basileji se Jürgen Pohl podílí na výběru snímků.

Maciej Zabojszcz (PL)

Maciej Zabojszcz se jako kulturní manažer již řadu let zasazuje o rozšíření programových kin typu arthouse v Polsku.<br/>Od roku 2001 vede filmový festival „Wiosna Filmów“ (Filmové jaro) ve Varšavě. Tento festival představuje od roku 1995 filmy, které získaly ocenění na jiných mezinárodních filmových festivalech po celém světě. Je předsedou představenstva nadace na podporu umění a filmové tvorby „Ruchome Obrazy“ (Pohnuté obrazy) a spoluzakladatelem filmové distribuce Aurora Films, která se specializuje na programová kina. Za dobu šesti let distribuovala tato společnost do polských kin přes 100 filmů. Maciej Zabojszcz je jedním z těch, kteří v roce 2012 výrazně přispěli k záchraně varšavského kina Praha, jemuž hrozilo zavření. Kino je dodnes s úspěchem provozováno jako programové kino.

Soutěžní kategorie dokumentárních snímků

Grit Lemke (D)

© Börres Weiffenbach
© Börres Weiffenbach

Grit Lemke se narodila v roce 1965 ve Sprembergu v Dolní Lužici. Po vyučení ve stavebním oboru pracovala v oblasti kultury a divadla, poté vystudovala kulturní vědu, etnologii a literaturu v Lipsku a promovala z oboru evropská etnologie. Od roku 1991 pracuje pro festival DOK Leipzig, od roku 2014 do února roku 2017 jako vedoucí filmového programu. Od roku 1998 je rovněž zapojena do přípravy Filmového festivalu v Chotěbuzi, kde vede německo-srbskou sekci „Heimat | Domownja“ ("Domovina"). Je kurátorkou několika filmových řad, mj. pro festival DOK Leipzig, Akademii umění v Berlíně, goEast Wiesbaden i Goethe instituty po celém světě. Vyučuje na různých vysokých školách a institutech, je mentorkou v rámci několika školicích programů, autorsky se podílí na dokumentárních filmech a seriálech i publikacích o dokumentárním filmu. Je dramaturgyní, novinářkou, filmovou kritičkou a členkou poroty na festivalu dokumentárních filmů BKM. V roce 2015 spoluzakládala německo-srbskou Síť lužických filmových tvůrců a v roce 2016 iniciativu "Festivalarbeit gerecht gestalten".

Agnieszka Zwiefka (PL)

Agnieszka Zwiefka, mnohokrát oceněná režisérka dokumentárních filmů, je držitelkou ocenění "Silver Horn" z filmového festivalu v Krakově, ocenění "Big Golden Nanook" z ruského festivalu Flahertiana, ceny "Urania Award" z festivalu LET'S CEE, ocenění "Zoom Award" z MFF TMobile New Horizons a řady dalších. Její poslední film "Královna ticha" (2014), který vznikl v koprodukci HBO Europe, ZDF / ARTE, SVT, YLE a RAI, zažil svou premiéru v hlavní soutěži MFDF v Amsterodamu, poté byl promítán v rámci více než 50 festivalů po celém světě a získal 15 cen. Ve svých filmech balancuje Zwiefka mezi realitou a fantazií a vytváří tak díla na pomezí dokumentu a fikce. Agnieszka Zwiefka je promovanou doktorkou mediálních věd, přednáší na Institutu žurnalistiky a sociální komunikace na Univerzitě ve Varšavě a je členkou polské společnosti filmových tvůrců. Mezi její díla patří „Albert Cinema“ (2013) a „Královna ticha“ (2014).

Martin Dušek (CZ)

Martin Dušek (nar. 1978 v České Lípě v severních Čechách) vystudoval televizní žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze a dokumentární tvorbu na FAMU. Je autorem televizních reportáží a dokumentárních filmů pro Českou televizi, ve kterých se věnuje především oblasti bývalých Sudet. Své studium žurnalistiky zakončil krátkým filmem "Odstřel" (2002). Na FAMU natočil dokumentární snímek "Zvací dopis" (2004). V současné době se věnuje televizním komediím a produkcím pro děti. Jeho debut v oblasti celovečerního dokumentárního filmu "Poustevna“, který režíroval spolu s Ondřejem Provazníkem, si z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě odnesl cenu za nejlepší český dokumentární snímek roku 2007; mezinárodní premiéru měl snímek na 31. ročníku filmového festivalu v Göteborgu v roce 2008. Film "Poustevna“ byl českou filmovou akademií navržen na Evropskou filmovou cenu roku 2009. V témže roce natočil Dušek pro Českou televizi sarkastickou autorskou reportáž "Vikingové z Brna".

Soutěžní kategorie krátkých filmů

Petr Slabý (CZ)

Petr Slabý se narodil v roce 1963 v Praze. V letech 1988 - 1995 studoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Pracoval jako režisér a moderátor hudebních televizních pořadů Trip a „60“ a podílel se na televizním kulturním magazínu Artefakta. Pro sérii Předčasná úmrtí ztvárnil profil jazzmana Luďka Hulana a podílel se na scénáři o Mejlovi Hlavsovi. Hudební publicistice se věnuje i časopisecky. Společně se svým otcem napsal dva díly rozsáhlé encyklopedie Svět jiné hudby. Po dobu sedmi let točil pro ČT multikulturní magazín Kosmopolis. Vytvořil několik črt o nekonformních lidech pro cyklus City Folk, vysílaný v rámci EBU, a natočil portrét amerického spisovatele Roberta Fulghuma. V roce 2012 dokončil celovečerní dokument Rok konopí.

Sabin Kluszczyński (PL)

V roce 2005 dokončil Sabin Kluszczyński úspěšně Filmovou školu Wrocław Mastershot, Fakultu realizace filmových forem a televizní a filmové tvorby. Pracuje jako filmový tvůrce, kameraman, střihač a fotograf na volné noze. Produkuje hudební videa, reklamní spoty a umělecká digitální média, se kterými sklízí úspěch na různých festivalech. Spolupracuje s několika reklamními agenturami a kulturními zařízeními. Řadu let již pravidelně vede filmový workshop "Klub Pod Kolumnami" v polské Vratislavi. V programu "Filmové vzdělávání NOWE HORYZONTY" působí jako referent a je možné ho potkat také na školách a firemních školeních. Jako umělecký asistent podporuje sociální produkce, např. sérii reportáží "Mizející povolání". V současné době se Sabin připravuje na německou premiéru dokumentárního snímku "Jakob Böhme, život a dílo" (režie: Łukasz Chwałko), na kterém se podílel jako střihač a jeden z kameramanů. Na Filmovém festivalu Nisa je častým hostem.

Jutta Wille (D)

Jutta Wille začala pro různé filmové produkce aj. pracovat jako vedoucí produkce již při studiu podnikové ekonomiky. Od podzimu roku 2003 působí ve společnosti AG Kurzfilm, odpovídá za každoročně vycházející katalog krátkých filmů "German Short Films" i nejrůznější kompilace na DVD a je tak též členkou příslušných komisí pro výběr snímků. Kromě toho je Jutta odpovědná za přípravu a realizaci prezentace společnosti AG Kurzfilm na filmovém trhu v Clermont-Ferrand a společného německého stánku na trhu v Annecy. Je kurátorkou programů krátkých filmů a pravidelně zasedá v porotách různých festivalů. Od srpna 2013 je jednatelkou společnosti AG Kurzfilm. Mezi lety 2011 a 2015 byla členkou poroty Hesenské ceny za kinematografii (Hessischer Kinokulturpreis). Od roku 2002 se Juta navíc v různých funkcích podílí na festivalu Filmfest v Drážďanech.

Zvláštní cena

Marta Trzeciak (PL)

Již jedenáct let žije a pracuje v trojzemí. Narodila se v říjnu roku 1979 v polské Lodži. Pracuje jako koordinátorka projektu a tlumočnice v rámci mezinárodních německo-polsko-českých projektů pro mládež Lanterna Futuri (Hillersche Villa gGmbH) i jako projektová manažerka německo-polského projektu "Karriere ohne Grenzen – Kariera bez Granic" (Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal, agentura PONTES). Již tři roky je členkou mezinárodní poroty kategorie Zvláštní cena Filmového festivalu Nisa. V osobním životě je šťastnou maminkou dvou dcer a žije a pracuje v Großhennersdorfu.

 

Christian Zimmermann (D)

Z doby, kdy jsem pracoval jako pečovatel, přináším respekt a pokoru před stárnutím. Z doby, kdy jsem byl tanečníkem, přináším chuť zkoušet nové věci. Z doby, kdy jsem pracoval jako barman, přináším schopnost komunikovat s řadou různých typů lidí. Z doby, kdy jsem byl filmovým producentem, přináším povědomí o situaci saských filmových tvůrců. Z doby, kdy jsem pracoval jako kulturní manager na volné noze, přináším víru v to, že kultura lidi sbližuje. Jako otec dvou synů přináším radost z nového. S tímhle zavazadlem jezdím už po šest let na Filmový festival Nisa, abych se zde potkal s lidmi, kteří s pokorou, respektem, chutí komunikovat a poznávat a zkoušet nové věci společně organizují jeden z nejhezčích filmových festivalů v Sasku.

 

Martin Musílek (CZ)

Narodil se v českém pohraničním městě Varnsdorf a po ukončení studia na Střední hotelové škole cestoval po Evropě a Asii. Poté vystudoval Kulturologii na FF UK v Praze se specializací na kulturní antropologii, zvláště pak na studium menšin a migrace. Od roku 2006 pořádá v rodném Varnsdorfu koncerty, divadelní představení a filmové projekce. V roce 2011 nastoupil do funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf, v níž působí dodnes. Řadu let zastává také funkci člena Kulturní komise města Varnsdorf. Je pořadatelem divadelního festivalu Vítr z hor, multižánrového Festivalu pro radost a mezinárodního hudebního festivalu Mandava Jazz. Kromě hudby a divadla miluje moře, slunce, italské víno a filmové umění.