Regionálně - mezinárodně: Kino pro mládež v trojzemí

V rámci „Mezinárodního kina pro mládež“ a „Kina pro školy“ nejde o to probudit u mladých lidí pouze zájem o médium film, ale též zájem o kulturu sousedních zemí. Kulturní a intelektuální výměnu mezi žáky, kteří se promítání pro školy účastní, chceme v jeho 14. vydání ještě prohloubit a rozvinout prostřednictvím „Mezinárodního kina pro mládež“. Díky intenzívnímu zabývání se médiem filmu jsou odbourávány předsudky a rozvíjí se a následně posiluje porozumění, tolerance a výměna mezi mladou generací v trojzemí. Promítací sál kina se tak stává místem setkávání, kde mají žáci možnost diskutovat s režiséry a mediálními pedagogy navzdory jazykovým překážkám. V rámci programu Kina pro školy běží deset filmů, mimo jiné i "Tajný spolek z Polévkopole" a "Tschick".

Filmy pro školy se v roce 2017 promítají v:
Kunstbauerkino Großhennersdorf
Kronenkino Zittau
Kulturfabrik MEDA Mittelherwigsdorf
Camillo Görlitz
Filmtheater Ebersbach
Gymnasium Löbau
Sudhaus Löbau

Regional - International: Das Jugendkino im Dreiländereck

Zum ersten Mal findet das binationale Jugendkino im Dreiländereck statt, bei dem jeweils eine deutsche und eine polnische Gruppe sich in einem Kinosall mit dem Medium Film auseinanderzusetzen. Organisiert wird das Binationale Jugendkino vom Kunstbauerkino e.V. und dem Stowarzyszenie Medial Lokalne aus Bogatynia.

Diese Art von binationaler Begegnung bietet einen einzigartigen und facettenreichen Charakter, der es den Teilnehmenden erlaubt, sich nicht nur mit dem Medium Film und der inhaltlichen Thematik, der künstlerischen Darstellung auseinanderzusetzen sondern auch gleichzeitig mit seinen „Nachbarn“ in Kontakt zu kommen und somit Vorurteile abzubauen und Sprachbarrieren zu durchbrechen.

Ziel: Filmsprache als universale Sprache und ihr Potential für die grenzüberschreitende Verständigung, Wecken von Kreativität der Teilnehmenden, Förderung von integrativen Gruppenprozessen durch Arbeit in internationalen Kleingruppen, Internationale Verständigung durch Filmsprache, Abbau von Vorurteilen, Toleranz

Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union durch den Europäischen Fond für Regionalentwicklung

Jetzt Anmelden!

Kontakt: Philipp Hänsel

Projektbeschreibung deutsch

Projektbeschreibung polnisch

Mezinárodní filmový workshop

Víra – Moc – Konflikt

Vedoucí workshopu: René Beder, Anca Paunescu, Frank Rischer, Rafael Sampedro
Ve spolupráci s:
Za podpory: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Jakožto dokumentaristé se vydáme po stopách rozmanitých náboženských vlivů a jejich symbolů v našem regionu. Budeme hledat odpovědi na otázku významu víry, jejího propojení s mocí a historických, jakož i současných oblastí s potenciálem konfliktů. Pomocí našich otázek, dojmů a domněnek se pokusíme zachytit náboženský nebo možná spíše post-náboženský život v trojzemí. Pamětníci a památky u cest nám pomohou nalézt stopy prožité minulosti, ve které na sebe v rámci lidských osudů narážely víra a moc, mnohdy mařily jejich plány, znesvařovaly rodiny a ničily iluze.

06.05.–14.05. | Begegnungszentrum, Großhennersdorf

Prezentace:
13.05. 21:00 | Kunstbauerkino 1, Großhennersdorf