Regionalnie - międzynarodowo: Kino młodzieżowe na styku trzech granic

Cykle „Międzynarodowe kino młodzieżowe” oraz „Kino dla szkół” mają nie tylko obudzić w młodych ludziach pasję do filmów, ale też i zainteresować ich kulturą sąsiadów. Wymiana kulturowa i dyskusje między uczniami, którzy wezmą udział w 14-stej edycji „Kina dla szkół”, zostaną pogłębione dzięki filmom z cyklu „Międzynarodowe kino młodzieżowe”. Wspólna intensywna praca nad filmem - sztuką - sprawi, że młodzież pokona uprzedzenia i rozbudzi w sobie tolerancję i zrozumienie. Sale kinowe staną się miejscem spotkań , w których uczniowie, reżyserzy oraz pedagodzy filmowi będą - paradoksalnie - rozmawiali o barierach językowych. „Kino dla szkół“ to 10 filmów, m.in. „Tshick” oraz „Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn”.

Filmy dla szkół 2017 będą wyświetlane w:
Kunstbauerkino Großhennersdorf
Kronenkino Zittau
Kulturfabrik MEDA Mittelherwigsdorf
Camillo Görlitz
Filmtheater Ebersbach
Gymnasium Löbau
Sudhaus Löbau

Regional - International: Das Jugendkino im Dreiländereck

Zum ersten Mal findet das binationale Jugendkino im Dreiländereck statt, bei dem jeweils eine deutsche und eine polnische Gruppe sich in einem Kinosall mit dem Medium Film auseinanderzusetzen. Organisiert wird das Binationale Jugendkino vom Kunstbauerkino e.V. und dem Stowarzyszenie Medial Lokalne aus Bogatynia.

Diese Art von binationaler Begegnung bietet einen einzigartigen und facettenreichen Charakter, der es den Teilnehmenden erlaubt, sich nicht nur mit dem Medium Film und der inhaltlichen Thematik, der künstlerischen Darstellung auseinanderzusetzen sondern auch gleichzeitig mit seinen „Nachbarn“ in Kontakt zu kommen und somit Vorurteile abzubauen und Sprachbarrieren zu durchbrechen.

Ziel: Filmsprache als universale Sprache und ihr Potential für die grenzüberschreitende Verständigung, Wecken von Kreativität der Teilnehmenden, Förderung von integrativen Gruppenprozessen durch Arbeit in internationalen Kleingruppen, Internationale Verständigung durch Filmsprache, Abbau von Vorurteilen, Toleranz

Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union durch den Europäischen Fond für Regionalentwicklung

Jetzt Anmelden!

Kontakt: Philipp Hänsel

Projektbeschreibung deutsch

Projektbeschreibung polnisch

Międzynarodowe warsztaty filmowe

Wiara – Władza – Konflikt

Prowadzący warsztaty: René Beder, Anca Paunescu, Frank Rischer, Rafael Sampedro
We współpracy z: Hillersche Villa gGmbH
Wsparcie: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Podążymy śladami wpływów religii i jej symboli, które można odnaleźć w naszym regionie. Będziemy szukali odpowiedzi na pytania o znaczenie wiary, o związek religii z władzą, o przyczyny historycznych i współczesnych konfliktów. Przemierzymy styk trzech granic i udokumentujemy nasze spostrzeżenia. Odpowiedzi, wrażenia, przypuszczenia ułożą się w obraz religijnego bądź post-religijnego życia mieszkańców. Świadkowie oraz napotkane pomniki pozwolą nam poznać czasy, kiedy to wiara i władza zmieniały biografie ludzi – niszczyły ich plany, rozdzielały rodziny, zabijały marzenia...

06.05.–14.05. | Begegnungszentrum, Großhennersdorf

Prezentacja:
13.05. 21:00 | Kunstbauerkino 1, Großhennersdorf