Soutěžní kategorie celovečerních filmů

 

Pavel Göbl (CZ)

Pavel Göbl (*7.4.1967), absolvent FAMU, scénárista, režisér a spisovatel, držitel několika ocenění. Debutoval snímkem Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (adaptace div. hry). Jeho scénář Tichý společník získal cenu RWE a Magnesii Literu za literární verzi, na realizaci však čeká. Podle dalšího počinu, knihy Penis pravdy, vznikla divadelní i rozhlasová hra a za pohádku Kovář z Podlesí si Pavel Göbl odnesl 1. cenu z Juniorfestu. Prvním nezávislým snímkem byla Gorila (podle div. předlohy) – film získal cenu A. Stankoviče a stal se kultovním. Druhým byl Odborný dohled nad východem slunce, za které si odnesl cenu Zlatý Trilobit a Speciální cenu Saského filmového svazu. V současnosti pracuje na knize Klonování blba, hře Výměna prezidentů a přípravě celovečerního filmu Tichý společník.

 

Katharina Bellena (D)

Katharina Bellena se narodila ve městě Zabrze (PL) a vyrostla v německém Mannheimu. Pracuje jako producentka, filmová a divadelní herečka (m. j. Polizeiruf 110). Spolu s Elizabeth Blonzenovou přišla s nápadem na film „Doppelpass“. V roce 2012 založila filmovou produkční společnost CollaboratorsFilms a ve stejné době produkovala „Doppelpass“, kde rovněž hraje hlavní roli. Následovala řada festivalů po celém světě, ceny a nominace, m. j. i speciální cena 10. ročníku Filmového festivalu Nisa a licenční smlouva s ARTE. Také film „24/7“, na jehož obsahové náplni a produkci se podílela, si odnesl ceny z řady zahraničních festivalů. V současné době pracuje Katharina Bellena jako producentka a protagonistka filmu „Hotel O.“.

 

Piotr Matwiejczyk (PL)

Piotr Matwiejczyk, nar.1980 v Trzebnici (PL), natočil během 25 let více než 200 krátkých a 30 celovečerních filmů. Od roku 2004 pořádá kromě natáčení filmové workshopy a jako porotce se účastnil festivalů X-OZY, CK-OFF a řady dalších. V Polsku a zahraničí získal přes 100 cen, např. Grand Prix New Horyzonty za film „Wstyd“, několik vyznamenání v Gdyni za film „Homo Father“ a za film „Kup Teraz“ byl vyhlášen vítězem na festivalu komediálních filmů pořádaném ve městě Lubomierz. Třináct z jeho filmů distribuuje KINO ŚWIAT, což je jeden z největších filmových distributorů v Polsku. Snímky Piotra Matwiejczyka byly promítány v kinech, na festivalech a v televizi a vyšly na DVD v tuzemsku i zahraničí. 

 

Soutěžní kategorie dokumentárních snímků

 

Petr Lukeš (CZ)

Petr Lukeš (*1984) psal po dokončení studia na Masarykově univerzitě v Brně filmové kritiky do Literárních novin a přispíval do časopisu Host. Jako freelancer spolupracoval s festivaly Jeden svět v Brně, River Film Fest v Písku a s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava, což je jeden z největších festivalů dokumentárních snímků ve střední a východní Evropě. V týmu MFDF pracuje na různých pozicích již šest let: jako recenzent, web editor, programový koordinátor a od roku 2013 působí jako vedoucí sekce přípravy programu.

 

Pawel Kosun (PL)

Paweł Kosuń pracoval pro filmového producenta CENTRALA, polské televizní vysílání TVP 3 Wrocław a německou rádiovou stanici RBB Berlín. Přispíval do magazínu „Machina“ a denního tisku „Schwäbisches Tagblatt“. Kosuń je spoluautorem knihy o Luisovi Buñuelovi. Spolupracoval na řadě dokumentárních a hraných filmů, které byly oceněny na mezinárodních festivalech (m. j. In the shadow, Gottland, La Machina). Paweł Kosuń koordinuje festivaly jako: MIASTOmovie, SPEKTRUM ve Świdnici a Okiem Młodych. Absolvoval filmovou školu Andrzeje Wajdy se zaměřením na kreativní produkci, francouzské La Femis a anglické NFTS. Je jednatelem a spoluzakladatelem Filmové nadace ve Vratislavi.

 

Gabriel Hageni (D)

Gabriel Hageni (nar. v saském Freibergu) řídí berlínské kino Krokodýl, které se specializuje na filmy z Ruska a východní Evropy. Dokumentární filmy zde tedy hrají neobyčejnou roli. Prezentace ve spojení s jinými filmovými žánry a uměleckými výrazovými formami mu leží na srdci stejně tak jako hravé zacházení s tímto médiem. V rámci projektu Tangeniale se tak spisovatelé nechají inspirovat k psaní nezávislých textů filmem, na workshopech kreslí děti pod jeho vedením animované snímky na 35 mm nebo staví nástroje pro hudební doprovod nějakého filmu.

 

Soutěžní kategorie krátkých filmů

 

Sabin Kluszczyński (PL)

Filmový tvůrce, producent, kameraman, střihač a fotograf na volné noze vystudoval Filmovou školu v polské Vratislavi. Když se zrovna neúčastní Filmového festivalu Nisa, produkuje hudební videa pro některé z polských skupin, která byla nominována na nejrůznější ceny. Letošní trailer festivalu je rovněž jeho dílem. Do Sabinova portfolia patří také reklamní spoty a projekty dokumentárních filmů. Již řadu let se Sabin stará o nové generace filmařů a vede filmové workshopy v kulturních domech, ve školách i v rámci festivalu NOWE HORYZONTY ve Vratislavi.

 

Petr Hubáček (CZ)

Petr Hubáček se narodil v severočeském Liberci. Po maturitě na gymnáziu vystudoval obor hudba a psychologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Po ukončení studia v roce 2005 strávil šest měsíců ve Finsku. Když se vrátil do Liberce, začal pracovat v oboru očního lékařství, kterému se věnuje dodnes. Je jedním z členů dobrovolnického spolku Zachraňme kino Varšava, díky kterému se dostal ke kinu, filmovému průmyslu a kultuře filmu jako takové. Po deseti letech činnosti se spolku podařilo opětovně zařadit Varšavu mezi filmová kina Filmového festivalu Nisa. Říká: Náš tým dnes s NFF úzce spolupracuje – a napomáhá tak sblížení dvou národů, které mají stejné kořeny.

 

Immanuel Severin (D)

Immanuel Severin se narodil v Budyšíne a vyrostl v Horní Lužici. Jeho první kontakty s Filmovým festivalem Nisa sahají do dob jeho studií oboru Překladatelství angličtina/čeština na Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG). S NFF spolupracuje již řadu let. Nejprve překládal dialogy k filmům, jež se na festivalu promítaly, a v roce 2015 byl jednou z osob odpovědných za jazykové služby (organizace překladů a tlumočení). V rámci 13. ročníku NFF je stejně jako v roce předchozím členem poroty kategorie krátkometrážních snímků a těší se na rozmanitost témat i formátů, která je u krátkých filmů tradičně veliká. Immanuel reprezentuje studentskou radu HSZG, která je stejně jako vloni sponzorem této soutěžní kategorie.

 

Zvláštní cena

 

Marta Trzeciak (PL)

Již deset let žije a pracuje v trojzemí. Narodila se v říjnu roku 1979 v polském městě Łódź. Marta Trzeciak pracuje jako koordinátorka projektu a tlumočnice v rámci mezinárodních německo-polsko-českých projektů pro mládež Lanterna Futuri (Hillersche Villa gGmbH) i jako projektová manažerka německo-polského projektu "Karriere ohne Grenzen – Kariera bez Granic" (Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal, agentura PONTES). Již dva roky je členkou mezinárodní poroty kategorie Zvláštní cena Filmového festivalu Nisa. V osobním životě je šťastnou maminkou dvou dcer a žije v Großhennersdorfu.

 

Christian Zimmermann (D)

Z doby, kdy jsem pracoval jako pečovatel, přináším respekt a pokoru před stárnutím. Z doby, kdy jsem byl tanečníkem, přináším chuť zkoušet nové věci. Z doby, kdy jsem pracoval jako barman, přináším schopnost komunikovat s řadou různých typů lidí. Z doby, kdy jsem byl filmovým producentem, přináším povědomí o situaci saských filmových tvůrců. Z doby, kdy jsem pracoval jako kulturní manager na volné noze, přináším víru v to, že kultura lidi sbližuje. Jako otec dvou synů přináším radost z nového. S tímhle zavazadlem jezdím už po šest let na Filmový festival Nisa, abych se zde potkal s lidmi, kteří s pokorou, respektem, chutí komunikovat a poznávat a zkoušet nové věci společně organizují jeden z nejhezčích filmových festivalů v Sasku.

 

Martin Musílek (CZ)

Narodil se v českém pohraničním městě Varnsdorf a po ukončení studia na střední hotelové škole cestoval po Evropě a Asii. Poté vystudoval kulturologii na FF UK v Praze a od roku 2006 pořádal v rodném Varnsdorfu koncerty, divadelní představení a filmové projekce. Od roku 2011 působí jako ředitel Městského divadla Varnsdorf. Je pořadatelem řady kulturních akcí, jako například divadelního festivalu Vítr z hor nebo (ve spolupráci s Hillerische Villa) hudebního festivalu Mandava Jazz.