Spektrum: dokumentární snímky

Afghánistán, Ukrajina, Hohenschönhausen, Praha, Uckermark, Šumava, Polsko, Bolívie, anarchie a knižní biografie – tak rozmanitá je v letošním ročníku festivalu řada Spektrum se zaměřením na dokumentární filmy. Nabízí pohled do světa, který prochází razantní proměnou. Nebo nám to jenom tak přijde, protože nám dokumentární filmy tento pohled umožňují? Svět se mění také a zejména proto, že vnímáme, co se v něm děje: bereme na vědomí všechny katastrofy a paradoxy stejně jako všechna dojímavá svědectví radosti ze života a spojenectví. Vstupme tedy do tohoto světa, pojďme ho sdílet s protagonisty na filmovém plátně, s filmovými tvůrci i diváky, jež sedí s námi v sále. Naše motto: Život bez dokumentárních filmů je možný, ale ochuzený. V tomto smyslu tedy Akce!

 

Landstück / Kawałek ziemi / Kus země

D | 2016 | 122 min | DCP, OF + en UT

Režie: Volker Koepp
Scénář: Volker Koepp, Barbara Frankenstein
Kamera: Lotta Kilian
Produkce: Fritz Hartthaler

Severovýchodu Německa po staletí vládne zemědělství. Rozsáhlá pole v oblasti Uckermark se táhnou až k horizontu. Když skončila éra JZD, mohla si pole v bývalé NDR odpočinout a nabrat síly. Vznikly chráněné krajinné oblasti a rodinné zemědělské provozy se zaměřily na pěstování ekologických potravin. Nicméně globální dychtivost po zemi dostihla i Braniborsko. Film pojednává o životě lidí v tomto řídce osídleném kraji. Obyvatelé vesnic, lidé přišedší sem odjinud, zemědělci a ochránci přírody vyprávějí o svých všednodenních strastech a radostech, svých obavách i vizích. 

 
Hosté: Volker Koepp, Fritz Hartthaler

12.05. 20:00 | Kunstbauerkino 1, Großhennersdorf

 

This is not paradise / To nie jest raj / Tohle není ráj / Dies ist nicht das Paradies

IT | 2014 | 52 min | DCP, OF + en UT

Režie: Gaia Vianello, Lisa Tormena
Scénář: Gaia Vianello, Lisa Tormena
Kamera: Matteo Lolletti
Produkce: Gaia Vianello, Lisa Tormena, Sunset Soc. Coop.

V Libanonu žijí tisíce migrantek, jež pracují jako pomoc v domácnostech, v napůl otrockých podmínkách a bez řádné právní ochrany. Organizace Human Rights Watch upozornila na skutečnost, že od roku 2007 spáchají každý týden v průměru dvě z těchto žen sebevraždu. Prostřednictvím příběhů žen, kterým se podařilo emancipovat se, a práce sdružení na ochranu práv pracujících analyzuje dokument delikátní a málo známý problém Libanonu a Blízkého východu. Díky zapojení libanonské společnosti a nové generace mladých však i těmto ženám svítá na lepší časy.

 

15.05. 17:30 | Kunstbauerkino 1, Großhennersdorf

 

Boží mlýny / Gottes Mühlen / Boże młyny

CZ | 2015 | 60 min | DCP, OF

Režie: Josef Císařovský
Scénář: Lenka Slívová
Kamera: Michal Němec
Produkce: Aleš Hudský

Šumava je plná bizarních, tragikomických a absurdních příběhů. Zároveň však upomíná na znepokojující skutečnost, jak snadno a rychle se bezpečný domov může proměnit v místo děsu. V druhé polovině 20. století byla Šumava krutou zónou smrti. Přes železnou oponu neutíkali na západ jen Čechoslováci, ale i pohraničníci, kteří je měli hlídat. Bývalí obyvatelé tohoto kraje museli později z opačné strany hranice sledovat, jak buldozery ničí jejich někdejší domy a strhávají kostelní věže. 

 
Hosté: Josef Císařovský, Michal Němec, Aleš Hudský, Lenka Slivova

13.05. 22:00 | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf

15.05. 15:00 | Kunstbauerkino 2, Großhennersdorf

 

Der Ost-Komplex / Kompleks Wschodu / Východní komplex

D | 2016 | 90 min | DCP, OF + dt UT

Režie: Jochen Hick
Scénář: Jochen Hick
Kamera: Jochen Hick, Nicolai Zörn
Produkce: Jochen Hick
Hrají: Mario Roellig

I 25 let po sjednocení Německa panují dohady, zda NDR byla státem bezpráví. Jochen Hick nabízí portrét očitého svědka, Maria Rölliga, který byl v roce 1987 v Maďarsku zajat pro útěk z republiky a v roce 1988 ho vykoupila na svobodu SRN. Dnes přednáší a provádí v bývalém vězení německé státní policie Stasi v Berlíně-Hohenschönhausen. Hick je vždy plně zaujat, a přesto si zachovává neutrální pohled. Při setkáních se sympatizanty bývalé NDR je nejvíce znát, že boj o interpretaci historie Německé demokratické republiky je zatížen nejrůznějšími tabu a traumaty jednotlivců. 

 
Hosté: Jochen Hick

12.05. 17:30 | Kunstbauerkino 2, Großhennersdorf

14.05. 20:00 | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf

 

Předfilm: Leipzig von oben / Lipsk z góry / Lipsko shora

D | 2016 | 20 min | DCP, OF + en UT

Režie: Schwarwel
Scénář: Schwarwel
Kamera: Schwarwel
Produkce: Glücklicher Montag | Sandra Strauß
Hrají: Schwarwel

Autobiografický film o životě a umírání v Lipsku, městě obchodu a kultury, ze kterého tento zvláštní nádech světovosti nedokázala vyhnat ani dusná atmosféra 40 let NDR. 

 

12.05. 17.30 | Kunstbauerkino 2, Großhennersdorf

14.05. 20:00 | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf

 

Przedpokój do raju / Vorraum zum Paradies / Předpokoj do ráje

PL, BO | 2015 | 60 min | BR, OF + dt Ü

Režie: Bogdan Lęcznar, Dorota Petrus
Scénář: Bogdan Lęcznar
Kamera: Rafal Jerzak
Produkce: Bogdan Lęcznar

Polský misionář a muzikolog Piotr Nawrot nalezl své místo v bolivijské džungli: tady pomáhá zachovat 300 let starou hudební tradici domorodých indiánů. „Existují zde vesnice," říká Piotr, „kde z 2000 obyvatel jich 600 umí číst v notách.“ Nawrot objevil jednu z nejcennějších sbírek not z doby baroka. Skladby byly komponovány nejen v Evropě, ale i v džungli. Přesvědčen o tom, že hudba je nejkrásnější formou modlitby, chodí od vesnice k vesnici a zkouší s talentovanými mladíky a dívkami.

 
Hosté: Bogdan Lęcznar

14.05. 16:00 | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf

 

Arlette. Mut ist ein Muskel. / Arlette. Odwaga jest siłą. / Arlette. Odvaha je sval.

D, CH | 2015 | 84 min | DCP, OF + en UT + dt Ü

Režie: Florian Hoffmann
Scénář: Florian Hoffmann
Kamera: Katharina Diessner, Mathilda Mester
Produkce: Tim Oliver Schultz

Cesta z Afriky do Berlína se nečekaně stává cestou od dětství do dospělosti. Ve středu tohoto filmu je Arlette, válkou poznamenaná 15letá dívka ze Středoafrické republiky. V Berlíně ji operace kolene zbaví dlouholetých bolestí. Se změnou v jejím těle se však vyvíjí i cosi uvnitř: najednou přichází puberta. Pak se ale v Arlettině vlasti znovu rozhoří válka. Arlette musí dospět a vzít rozhodnutí o své budoucnosti do vlastních rukou. 

 

11.05. 17:30 | Kunstbauerkino 2, Großhennersdorf

14.05. 18:00 | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf

 

Buchbiografien / Biografie książek / Biografie knih

D | 2015 | 66 min | DCP, OF + en UT

Režie: Heiko Volkmer
Scénář: Heiko Volkmer
Kamera: Michael Steinhauser, Heiko Volkmer
Produkce: Heiko Volkmer

Na základě knihy „Mein Erkenntnisweg – Expedition in die Abgründe der Entfremdung“ (Moje cesta za poznáním – Expedice do hlubiny odcizení) sleduje film proces výroby knihy, při kterém se setkáváme s nejrůznějšími lidmi, kteří vyprávějí o své práci, přístupu k ní a o svých životech. Krom jiného k tomu patří i vysoce technologizovaná těžba dřeva, autor v pološeru své pracovny, nezávislý vydavatel, vyučená prodavačka knih v call centru a profesor filozofie ve svém antikvariátu. Paralně sledujeme i zrod knihy na konkrétním příkladu výroby knih. 

 
Hosté: Heiko Volkmer

13.05. 20:00 | Kulturfabrik MEDA, Mittelherwigsdorf

 

Mánes na vodě / Mánes am Wasser / Mánes nad wodą

CZ | 2015 | 52 min | DCP, OF + en UT

Režie: Vladimír Škultéty
Scénář: Vladimír Škultéty
Kamera: Gašper Šnuderl
Produkce: Ivo Krátký, Petr Koza

Film zachycuje historii galerie Mánes od jejího založení v době první republiky až do dnešních dnů. Tato významná galerie a centrum společenského života, která vždy sloužila kulturním účelům, odráží sociální atmosféru různých historických epoch. Snímek propojuje zprávu o nedávné rekonstrukci s archívními materiály a hranými scénami. Nabízí pohledy různých osob, které jsou s tímto architektonickým skvostem spojeny a podle kterých patří Mánes mezi nejznámější symboly Prahy. 

 

12.05. 18:00 | Kino Varšava, Liberec

 

Amnezja / Amnesie / Amnézie

PL | 2015 | 56 min | BR, OF + en UT + dt Ü

Režie: Jerzy Śladkowski
Scénář: Piotr Piwowarczyk
Kamera: Wojciech Staroń, Sławomir Grünberg
Produkce: Lucyna Kowalska, Dariusz Kowalski

Piotr žil 22 let v Polsku. Teprve po 20 letech v exilu ale zjistí, že se 300 metrů od domu jeho rodiny 4. července 1946 uskutečnil tzv. pogrom v Kielcích. Tehdy zde přišlo o život 42 lidí. Rozhovor s matkou odtajní dosud neznámou část jeho rodinné historie. Aby všechno jednou provždy vyřešil, přijíždí Piotr zpět do rodného domu v Polsku. Pomotané skutečnosti, vlastní výklady událostí a především emoce se postarají o to, že se nic nezdá být jednoznačným.

 

14.05. 13:00 | Kunstbauerkino 2, Großhennersdorf

 

Český žurnál: Blízký daleký východ / Tschechisches Journal: Naher ferner Osten / Czeski żurnal: Bliski daleki Wschód

CZ | 2015 | 70 min | BR, OF + en UT

Režie: Filip Remunda
Scénář: Filip Remunda
Kamera: Martin Tokár
Produkce: Petr Kubica

Tento film vypráví o situaci na dnešní, válkou rozervané Ukrajině. Filip Remunda cestoval touto zemí jako filmař celý rok. Od Zakarpatské oblasti na západě přes Kyjev až na obsazený východ se pokouší pochopit, jak žijí lidé v této rozdělené zemi. V co věří prostí Ukrajinci, co si myslí o nejnovějších událostech? A jak reagují na propagandu, která má s vlastním vnímáním situace zřídkakdy co společného? Výsledkem je hluboce procítěný a upřímný portrét Ukrajiny a jejích obyvatel.

 

13.05. 15:00 | Kunstbauerkino 2, Großhennersdorf

 

Nieobecność / Abwesenheit / Nepřítomnost

PL | 2015 | 66 min | BR, OF + en UT

Režie: Magdalena Łazarkiewicz
Scénář: Magdalena Łazarkiewicz
Kamera: Wojciech Todorow, Adam Zapała
Produkce: Sylwester Banaszkiewicz, Marcin Kurek

Magdalena Lazarkiewicz vytvořila jakousi filmovou mozaiku o svém zesnulém muži –  režiséru Peteru Łazarkiewiczi, a to prostřednictvím fragmentů z jeho filmů, televizních pořadů, televizních a rozhlasových rozhovorů. Je to příběh fascinujícího muže a jeho obsáhlé tvorby. Odešel, avšak zanechal za sebou výraznou stopu. Tento portrét postrádá sentimentální tón. Je důležitým dokumentem o realitě života a práce polských filmových tvůrců 80. let minulého století. 

 
Hosté: Magdalena Łazarkiewicz

12.05. 19:00 | Kino PozaNova, Zgorzelec

 

Projekt A

D, E, GR, CH | 2015 | 84 min | DCP, OF + dt UT

Režie: Marcel Seehuber, Moritz Springer
Scénář: Marcel Seehuber, Moritz Springer
Kamera: Marcel Seehuber
Produkce: René Römert, Jan Krüger

Snímek se noří do mnohovrstevnatého světa anarchistů a boří zažitá klišé o lidech, jež háží kameny a způsobují chaos. Mnohem spíše otevírá pohled na hnutí, které požaduje nemožné, otřásá základními kameny naší společnosti a právě tím obrací pozornost na hlavní, nevyřešené otázky naší doby. Zažijeme politické hnutí, jeho teorii a osoby, které se o jejich uskutečnění zasazují: radikální přístup, neboť protagonisté PROJEKTU A nezpochybňují nic menšího než základní principy kapitalistického uspořádání světa.

 
Hosté: Marcel Seehuber, Moritz Springer

13.05. 20:00 | Emil, Zittau

14.05. 22:00 | Camillo Kino, Görlitz

 

Boy / Junge / Chłopiec / Chlapec

D | 2015 | 30 min | DCP, OF + en UT + dt Ü

Režie: Yalda Afsah, Ginan Seidl
Scénář: Yalda Afsah, Ginan Seidl
Kamera: Ginan Seidl
Produkce: Ray Peter Maletzki, Stephan Helmut Beier

Film sleduje život afghánské dívky ve městě Mazar-e-Sharif, která je vychovávána jako chlapec, a vypráví příběh mladé afghánské zpěvačky, která se přestrojovala za muže, aby mohla vést "svobodnější život", a která nyní žije v Londýně. Vyprávění je podáváno prostřednictvím útržkovitých pozorování a záběrů městské i venkovské krajiny, které atmosféru dokreslují. 

 
Hosté: Yalda Afsah, Ginan Seidl. Ray Peter Maletzki, Stephan Helmut Beier

14.05. 12:00 | Kronenkino, Zittau

 

Maandi ma nakser / Nichts zu verlieren / Nic do stracenia / Nemít co ztratit

TN, D | 2016 | 26 min | HD-File, OF + en UT + dt Ü

Režie: Hamza Belhadj
Scénář: Hamza Belhadj, Ahmed Belhadj
Kamera: Rafael Sampedro, Mahmoud Lahouel, Safouen Jallouli
Produkce: Hamza Belhadj, Rene Beder, Rafael Sampedro

Skvěle nasnímáno, skvěle vyprávěno. Mladý muž, který pochází z Tuniska a žije v Německu, se vydává na cestu do své rodné země. Tam se řada věcí změnila, což nám film po malých kouscích odhaluje. Krok za krokem se seznamujeme se situací jeho rodiny, jeho země. Pravověrní jako jeho otec, jinověrci jako jeho matka, bezvěrci jako některé děti, tiší i hlasití pochybovači kam jen oko dohlédne. K vidění je panorama umění žít v těžkých časech, ale i odsouzení generace, která by ráda věřila v příslib lepšího světa.

 
Hosté: Ahmed Belhadj

14.05. 11:30 | Kronenkino, Zittau